Music: CD Memory House 2008 MAX RICHTER Orchestra "Sarajevo") 

Slobodan For Free   
(Sarajewo nightly one day):

December 3 o’ clock at night, great wonder :
the Nightingale is Out ….. for Singin’ in the Midst of winter
I get up at the first floor, from my bed
for something I hear out of the door, I look ….
In the birchtree out of my window
to the world of Sarajevo …… I can see great wonder
ye Nightingale singin’ – head up high for sheer joy of singin’
In the midsts of the night 3 o`clock in December
the Gale is out for singing..
I see Pearls hanging down the branches and leaves
 to celebrate this Moment cristal clear
 of the singing Gale by WinterNight in the Birch
In front of our Sarajevo House

From across the opposite side of the street
Lanternlight is reflecting this eternal sight
in the middle of this Sarajevo Night …...
In memory of my brother that died,
Slobodan  stands for Free
He was a Brother to Me,
Wherever he is
He is now Free.

Ye Nightingale Singin’ – in this December Night
 3 o`clock early in the Morn`
Head up high for sheer Delight
Full of You
Full of joy
Of Singing Still
Wherever he is now
He is free
Sarajevo………….
Slobodan For Free


Fred Hoekstra, 8 May 2010

 

Слободан значи Слобода
(Сарајево ноћу, једног дана):

Устајем из кревета, на првом спрату
Чујем нешто напољу, погледам ...
На брезу, испред мог прозора
цео свет Сарајева....гле чуда...
Твој Славуј певаaa - глава високо дигнута
од силног весеља

У сред ноћи у 3 сата у децембру
Славуј је ту и поји ....
Видим Бисере како више са грана и листова
Славе овај Моменат кристално јасан
Славуј Пева у зимској ноћи на Брези
Испред наше куће у Сарајеву

С друге стране улице
Улична лапма обасјава овај вечни призор
У сред сарајевске Ноћи

На успомену на мог Брата који више није ту,
Слободан, значи Слободу
Он је мени био Брат.
Гдегод је сада Он
Слободан је сад.

Твој Славуј пева - у овој Децембарској Ноћи
3 сата ујутру рано,
Глава високо од силног уживања
Тебе пун
Весеља пун
Пева Још увек
Гдегод је сада
Он је Слободан ...
Сарајево ....
Слободан је Слободан

Фред Хукстра, 8 мај 2010                
Превод на српски Јања Станишић март 2011