Shakespeare en Ik
in NL-bewerking van Fred Hoekstra

Voorgedragen bij gelegenheid van de uitvaart van mijn poëzie vertaalster op vele “waves” van de gedichtenwebsite Poetryflowbypassion.nl na een slepend ziekbed overleden in het hospice Kuria , 23 november 2015,
op 73-jarige leeftijd.

Kijk eens aan, Shakespeare my dear, jij en ik weer bij mekaar !

En welk gezicht krijg ik van jou te zien, uit de hele verzameling van uwes complete werk ? 

Zet je die excentrieke kop op, die Gekke Bekken trekt om het koninklijk gezelschap kostelijk & vorstelijk te vermaken, prinsen en prinsessen ridders en o lala Dames van hoge stand ? Laat je het bleke smoel van Hamlet zien, om ten eeuwigen dage aan Jan en Alleman te vragen :                   to  Be or not to  Be , Welzijn of te Niet zijn, wat zullen we nou krijgen ? 

Of zie ik het gezicht van een valse vileine vent met lieve woordjes zoet als druipende honing op de tong  zonder een zweem van trouw of waarachtigheid?

Het porem van de machtige Koning zelf misschien, al wie ons vol gaarne biedt en looft en uit de markt prijst : een Koninkrijk voor een Paard, is dat 't waard ?

Oh William, mijn Willem, Meester van alle Bazen boven bazen

wou je wellicht het lieve gelaat van Romeo vertonen met open armen om zijn

Juliette te omarmen, aaneen verklonken door een hemelse kus ?

Of wieweet de maagd Ophelia in die dromen van haar, drijvend tussen zomerbloemen in het water ?

Verdraaid zeg, vertoon mij nou niet het gretige Mombakkes van de Macht met hun slijmerige Grimas van zogenaamde Liefde. En ook niet het smoelwerk van Vals Verraad achter de gordijnen van hun laffe schaduw op de lijkwade, het Doek dat Valt en valt en valt……

Geen cent geef ik om de IJdelheid van de IJdeltuit en de Ego's van verwende Talenten en Karakters zo armzalig zwak :  bespaar me dat, zeg !    

Roep bij mij de Liefde in Herinnering alsmede het gezicht van Echte Vrienden alsjeblieft, want ik weet dat zij bestaan !                                                                                                               Ik dank U zeer,  Oh William Shakespeare mister Speaker Sir, voor al je woorden die als een Speer een wereld aan wijsheid en barmhartigheid open breken. Voor op mijn Levensweg vol zorgen en vol van de neteligste levensvragen. 

Ach toe, Shakespeare my Dear, laat mij de wereld in balans zien, sterk en mooi en op Vrede afgestemd van hoofd op hart. En in balans tussen de menselijke aard in natuurlijke staat en de ingreep van de welwillende geestesdaad bij alles goed en kwaad, waartoe de mens maar in staat is. 

Janja Sauerbrei-Stanisic 

woensdag 15 juli 2014 St. Lucas/Andreas Ziekenhuis Amsterdam

Janja


In haar geliefde stad Amsterdam heeft Janja Lala nog jaren gekend die tot de gelukkigste van haar bewogen leven behoorden, na de gedwongen vlucht uit haar huis in Sarajewo in de door USpresident Bill Clinton besliste Joegoslavische burgeroorlog.  Daarin werkte Janja Stanisic 4 jaar lang vanuit Novi Sad (Servië) als tolk-vertaler voor de Verenigde Naties in het conflict tussen de Bosnische en de Servische oorlogspartijen, scheef getrokken en verwrongen door falikante misvattingen van vooral de Amerikanen over zogenaamde “taal”-verschillen tussen de Kroatisch-Servische taal enerzijds en de geconstrueerde “Bosnische taal” van de Bosnische moslim-meerderheid anderszijds.

Onder het bewind van president Barack Obama is inmiddels overtuigend komen vast te staan, dat het “Bosnisch” absoluut geen aanspraak mag maken op het bezitten van een “eigen cultuurtaal” waarop de internationale constructie van de afgesplitste natie Bosnië-Herzogowina gegrondvest is.  

Janja Lala schreef deze Shakespeare voordracht voor een Celebration of Life gelegenheid in Juli 2014, die uiteindelijk haar uitvaartgelegenheid bleek te moeten worden op 1 december 2015, een prachtige happening uitgevoerd door haar in Nederland verblijvende vrienden en bekenden op de Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam.