Kinder Leed

Infant Sorrow      Songs of Experience, William Blake 1794
(vertaling : Fred Hoekstra, 2013)

Mijn Moeder kreunde, Mijn Vader Huilde
Ik Sprong de Wereld In, uitpuilend van Gevaar
Hulpeloos en Naakt, Knarsend met groot Misbaar
Als een Dondersteen verborgen in ‘n Wolk, vermomd, zegmaar.

Als ’n Worst knokkend in de handen van mijn Vader,
Vechtend met alle macht uit de Luiers vandaan .
Bekaf en voor ’t Blok gezet, leek mij de Beste Zet tegen de Dorst
Dwars te liggen Mokken & Pruilen tegen mijn Moeder’s Borst.

Originele ets William Blake 1794