Alleen Staan

op muziek : soundscape mlak Martijn Lakmaker, opgenomen op "Rooskleur CD 2008"

Alleen  staat die boom daar vrij

vooruitgeschoven uit het  bos

en stelt zich aan het volle daglicht bloot .

Zomer Herfst in Wintertijd en Lente

Zienderogen zie je haar veranderen,

maar 1 ding dat  wel zeker is :  je herkent  ‘r

die Boom daar die allenig staat vooruitgeschoven uit het grote bos.

 

Zij strekt haar takken naar de warme zon

en werpt haar schaduw voor de koeien in de wei.

Niet wezenlijk anders dan de eiken en de witte berken

in de houtwal of het  dicht bevolkte woud.

staat zij een tikkeltje apart en van de anderen los.

 

Met volle kracht vangt zij de tintelwarme zon,

maar rukt ook de westzuidwesten wind

voortdurend aan haar kruin.

 Zonder de rust of luwte

met  velen bij mekaar,

draagt die stoere boom daar

de volle vracht van haar bestaan

en als een bijdetijdse slingerklok

kondigt zij geheel zelfstandig de wisseling der seizoenen aan.

 

Allenig in de Polder met uitzicht op haar “Land”.

 

Geuzenveld, tgv het ten doop houden van Miep Meijer’s Levensboek, 25Januari 2015. Fred Hoekstra.