Titel

Doelman

Voebele gedichten WK-jaar 2014


1: De Doelman 
      
voor mijn vader Popke Hoekstra (+ 1986)
 
De doelman is een vitale schakel als verdediger en bewaker van ons heiligdom. De sluitpost van ons team, de grendel op de hemelpoort is hij de Keeper of the Flame, de wachter op de doellijn en af en toe de vliegende kiep die uitvliegt  en volop meespeelt als onze Laatste Man, gelijk Johan Cruyff dat zo graag ziet, de goalie dus, de keeper van de goal. Een man met voor de tegenstander  een geliefd doelwit  om op te mikken en te scoren voor een hoger doel: de winst, de zege, de triomf, de overwinning.
 
Kijk, daar vliegt een keeper door de goal ! Ik moet 6 of 7 jaar geweest zijn en ik was erbij, daar met mijn vader Bob in de Alkmaarder Hout van de profclub Alkmaar ’54, voor een piekie in het handje van Meneer Suppoost ( “Voor die kleine jongen”, hoorde ik mijn vader mompelen en het lukte hem ook altijd mij mee de tribune op te smokkelen, tussen zijn lange benen met een duwtje in mijn rug) ……
 
Toen de show daar werd gestolen door ene Gerrit Snabilie, de knapste goalie van de betaalde voetbalcompetitie in het fatsoenlijke Nederland van na de Watersnood-wedstrijd die wij wonnen van het Franse nationale elftal : 1-2 door Bertus den Harder nr. 11 in Reims.
Gerrit Snabilie overgekocht van Zwarte Schapen Amsterdam was de doelman van Alkmaar ’54, de profvoetbalclub met de supersnelle knip op de deur : daar werd die Gerrit, zeer populair bij de vrouwen, vorstelijk voor betaald haha yaya !
Kijk daar vliegt een keeper door de goal !
 
Kijk, ik zie Gerrit Snabilie nOg zweven naar de linkerbovenhoek om in gestrekte vlucht het diagonale schot te stuiten ….. als de bal onderweg in zijn baan wordt onderbroken door het hoofd van back Peggeman en nu van richting veranderd, middendoor het doel gaat doorboren. Maar in een mirakelse reflex weet de keeper met zijn rechtervoet het projectiel nog uit het doel te trappen.
En iedereen in Alkmaar die daar bij mocht zijn, staat als éen man overeind op de tribunes voor een spontane ovatie en hihaho-hilariteit om zoveel koelbloedigheid  : een god zie ik hier zweven door zijn heilig doel met zeldzame kunst gewijd en toebereid door Gerrit Snabilie, een goeie keeper voor de show !

 

Doelman

1 Goalkeeper  
for my father Popke Hoekstra

The Goalkeeper is a vital chain for the safety and defence of our temple. The closure of our team, the safetylock on our Gate to Heaven is he the Keeper of the Flame, the Guardian on the line and every so often the flying goalie that flies out and plays his role as our Last Man inour defence, just as Johan Cruyff always loved to see him acting. The goalie is the Keeper to safeguard our Holy Goal. A soldier man with an attractive target for the opponent to achieve a scoring record : shoot and score for a higher purpose being the Win, the Nike, the Triumph and the Victory.

Look ! : A Keeper flying across his goal! I must have been at the age of 6 or 7 years and I was there, seconding on Sunday afternoons my father Popke Hoekstra in the Alkmaarder Hout (“De Hout”)  where the profclub Alkmaar ’54 had its football stadium  ….. for a nickle and a dyme in my fathers’closed hand reaching out to “Mister” Usher  at the galleries’ doorgate. (“For the little boy something for you”, I heard my father mutter and he always succeeded to smuggle me through to sit with him out there on the gallery, between his long lean legs with a shadow of a push in my back to do it all swift and handy).

Then that day the show was stolen in the field by one Gerrit Snabilie, the most handsome looking goalie of the newly started professional football league in decent Holland after the 1953 Dykebreak and Flood Catastrophe benefit football match, that Dutch mercenary professionals playing abroad in more advanced competitions in Europe had miraculously won by beating the National Team of France : 1-2 by left winger Bertus den Harder in the stadium of Reims.

Gerrit Snabilie was transfered from Black Sheep Amsterdam (one of the other law-breaking professionally payed clubteams) was the goalkeeper of Alkmaar ’54 to be celebrated here and now by his swift sense of reaction as a Line-keeper : for that purpose this Gerrit, a wonderboy with women  mind you ! was royally paid for haha yaya dada !

Look, I still see Gerrit Snabilie hover up to the leftupper corner to check the diagonal shot in extended flight ……. as the ball now gets diverted from its straight track by the head of full back Peggeman  and changes direction, piercing through the middle of the Alkmaar goal.  But in a miraculous reflex the keeper knows how to kick the ball out with his right foot.

And each and every one in Alkmaar that had the honour to be present, stands upright as one man on the galleries for a standing ovation and hihaho-hilarity for so much coolness :
a god in his own right I see here hovering through his holy goal with rare artistic talent served out by Gerrit Snabilie, if anything by this performance a good and spectacular keeper for the show !